Persoonlijke visie

Tegenwoordig wordt er in de klassieke muziekwereld meer en meer geëist van jonge, aankomende zangers. Daar staat tegenover dat het aantal beschikbare plekken om te werken, ervaring op te doen en te groeien steeds meer is afgenomen.

Ook van jong zangtalent dat graag wil worden toegelaten op een conservatorium of muziekvakopleiding wordt steeds meer verwacht. De studietijd is relatief kort en daarom is het belangrijk al in de aanloop naar het toelatingsexamen over zoveel mogelijk vaardigheden te leren beschikken. Ze kunnen daarmee vervolgens optimaler en intensiever profiteren van de studietijd die volgt.

Bij internationale operastudio’s en operahuizen worden aan steeds jongere zangers steeds hogere eisen gesteld als het gaat over technische vaardigheden, acteren, rollenstudie, uiterlijk en inzetbaarheid. Ook bij professionele koren en ensembles wordt streng op kwaliteit geselecteerd en komen zangers steeds jonger voorzingen.

Toch ben ik er tegelijkertijd van overtuigd dat ook belangrijk is en blijft om de rust en de tijd te nemen de stem te laten ontwikkelen. Natuurlijk is dat per stemvak (een hoge,lichte sopraan is vaak iets eerder 'klaar' dan een dramatische mezzo) verschillend soms, maar het gaat erom niet teveel opgejaagd te worden door deze tendensen. Voor mij als docent geldt dit net zo goed. Leren zingen is niet alleen maar een kwestie van hard en veel studeren, maar nog veel meer een proces van persoonlijke, lichamelijke, geestelijke en muzikale rijping en bewustwording.Iedere zanger volgt daarin zijn eigen proces.

Ik vind het elke dag weer een groot voorrecht mijn bijdrage te kunnen leveren aan deze processen en jonge zangers hun weg te laten vinden in dit fantastische vak, waarbij alle facetten van hun persoonlijkheid en muzikaliteit aan bod kunnen komen en ze hun persoonlijke verhaal en het verhaal van de componist en tekstdichter kunnen gaan vertellen via de stem.

Het blijft elke keer weer een spannend proces de stem te zoeken en te vinden die helemaal gaat passen bij wie de zanger is als mens. Elke stem is uniek en wat is dan die specifieke klank die helemaal past bij de persoonlijkheid en het karakter van de zanger?

Het maakt me elke keer weer razend nieuwsgierig en diezelfde nieuwsgierigheid verlang ik ook van de zanger/zangstudent.

Mijn streven is de student op te leiden tot grote vocale zelfstandigheid met een intrinsieke motivatie zodat die op eigen kracht en energie het podium op kan gaan zonder blokkades en belemmeringen.

Ik werk volgens het coachende model, waarbij niet het voor de hand liggende ‘de student leren zingen’ voorop staat, maar juist ‘de student aan te moedigen zichzelf te leren zingen’. Het mooiste moment is - paradoxaal genoeg - aangebroken als ik mezelf als docent overbodig heb gemaakt!

Voor meer informatie zie het interview dat ik had met Jorieke de Vet: 'Zingen is een verliefd soort energie' op de mediapagina.