Privé studio

 

In haar lichte, ruime studio in Rijswijk (Zuid-Holland) met geheel gereviseerde Bechstein vleugel ontvangt Marjan haar zangers en hun pianisten voor zanglessen en duo- coachings.

Belangrijk in haar lessen zijn de volgende zaken:

 • Eerlijkheid, vertrouwen en duidelijkheid zijn speerpunten, net als enthousiasme, positieve energie en een vrij gevoel.
 • Zoeken naar eigenheid, persoonlijkheid en karakter in je zingen en performen.
 • Veel aandacht voor ademstroom/ ademmotoriek; werkelijk legato zingen vanuit de principes van het belcanto en het inhalare la voce.
 • Verdere ontwikkeling van je ‘vocal skills and -technique'
 • Een goede fysieke en mentale focus net zoals bij een topsporter.
 • Lichaamsbewustzijn.
 • Samen op zoek naar je eigen vrije klank en stemvak, vervolgens bepalen welk repertoire en operarollen bij je passen; erg belangrijk bij audities in binnen-en buitenland.
 • Gekozen repertoire doorgronden en operarollen ook in zijn geheel studeren,vanuit jouw muzikaliteit en artisticiteit.
 • Het behouden van spontaniteit en waarachtigheid in je zingen.
 • Werken aan zelfvertrouwen en zelfbewust zijn in combinatie met kwetsbaar en open durven zijn. Dapperheid heb je nodig in dit vak, maar ook de gevoeligheid en het empathisch vermogen.Dat is niet altijd een vanzelfsprekende combinatie.
 • Concrete doelen stellen en samen met mij je ambitieniveau bepalen. Vervolgens gaan we hieraan oplossingsgericht en zo efficient en concreet mogelijk werken.
 • Dat geen zanger hetzelfde is; een eenduidige methode bestaat dus niet!
 • Voorbereiding op audities: hoe,waar en wanneer doe je auditie en hoe presenteer je jezelf op je best?
 • Leren te relativeren en kritiek en afwijzing niet te persoonlijk te maken, terwijl je er wel van durft te leren.

 

Enkele inspiratiebronnen

​Der Freie Ton ​Margreet Honig (Gordana Crnkovic)
Singing and Teaching Singing ​Janice Chapman
​Der erfahrbare Atem ​Ilse Middendorf

Alle docenten en coaches met wie ik heb mogen werken gedurende mijn zingende leven.

Mijn eigen studenten van wie ik dagelijks  heel veel leer!